Nam Định

Nam Định là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng, cách Hà Nội khoảng 90km về phía Nam. Nam Định đang bảo tồn và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó có các phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, làng nghề, di tích lịch sử văn hóa… Ngoài các giá trị di sản văn hóa ấy Nam Định còn có điều kiện phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là du lịch biển.

Tỉnh Nam Định có 2 trong số 5 khu vực đa dạng sinh học được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng đầu tiên của Việt Nam theo công ước RAMSA.

Nam Định hiện có gần 4.000 di tích lịch sử văn hóa. Nhiều di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc tiêu biểu như: Phủ Dầy, chùa Cổ Lễ, chùa Keo Hành Thiện, cầu Ngói, chùa Lương, cột cờ Nam Định. Ngoài ra, còn có các di tích lịch sử văn hóa gắn với các danh nhân như: Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, Trạng lường Lương Thế Vinh, nhà thơ Tú Xương, nhà lưu niệm Nguyễn Bính, khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh…

Bạn có biết: Đền Trần là khu đền thờ các vị vua đời Trần nằm ở Nam Định. Nơi đây vào đúng giờ Tý rằm tháng Giêng âm lịch có lễ Khai Ấn thu hút rất nhiều khách về dự và xin lộc vua Trần.

  • Diện tích:  1.668 km
  • Dân số: 1.780.393 người
  • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 9 huyện
  • Vùng: Đồng Bằng sông Hồng
  • Mã điện thoại: 228
  • Biển số xe: 18

Không có nội dung
Translate »